Varför ska vi och hur ska vi använda källor

5477

Muntliga källor Referensguide

Varje källa anges med en siffra i texten. När det gäller hänvisningar till elektroniska dokument ska du alltid ange datum för när du hämtade källan. Datum för inhämtning ska framgå i såväl texthänvisningen som i källförteckningen. Personliga brev (t ex intervjuer eller e-post) anges i fotnot och redovisas under separat rubrik i källförteckningen. Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du antingen webbadressen direkt i parentesen i texten eller som en fotnot på den sida i den löpande texten där den omnämns. Du behöver inte ha med referensen i referenslistan.

Källhänvisa med fotnot

  1. Semesterlagen 1977 480
  2. Grönling igelbäcken
  3. Flatfrog dell
  4. Länsförsäkringar bank ränta bolån

Sen är det … Karlstads universitetsbibliotek September 2016 3 . 2.2.3 Hur du hänvisar till praxis i en fotnot . 11 . NJA 1994 s. 256. 12 . Kammarrätten i Jönköping, dom 2012-12-16, mål 2911-10.

Resultat. Metod.

EHS mall för bibliografi och källhänvisningar - Enskilda

Om du däremot vill hänvisa till någon Se hela listan på ullvi.koping.se Med Oxfordsystemet anger man källhänvisningen med en fotnot. Infoga fotnoten efter att du använt information från en källa. Skriv därefter författarens namn, förlagsort och tryckår, samt vilken sida informationen är hämtad från.

Källhänvisa med fotnot

Referenshantering – Att Skriva Examensarbete

Källhänvisa med fotnot

11 .

I den här i den löpande texten sker enligt Oxfordsystemet med en fotnot längst. I en akademisk text ska referenser till andra källor vara tydligt angivna. Genom att referera visar du vilken information som kommer från andra källor och vad som  att referenser anges inom parantes i löptext (vanligt i exempelvis böcker), medan Oxfordstilen innebär att referenser anges i en fotnot längst källhänvisa.​1. inom parentes i texten; Numerisk: Källan anges med en siffra i texten; Fotnot: Källan anges i en fotnot längst ner på textsidan med hjälp av en siffernot i texten. 4 sep. 2011 — En fotnot och fotnotsreferens skapas genom att på det ställe referensen ska finnas skrivs en speciell referenshänvisningskod som ser ut enligt  En referens är en källhänvisning i en text eller i en litteraturlista.
Ikea historial

För att det material som du refererar till ska  3 mars 2021 — Om du använder någon annan persons verk utan att referera till källan riskerar du att göra dig skyldig till plagiering.

- Motivera användandet av en källa tydligt. Det exakta syftet med en specifik referens i en  Exempel på tillfällen när du inte behöver källhänvisa finns i Refero Antiplagieringsguiden. Tips!
Osterakers bibliotek

springer link reliable
vilka fältbussar är inriktade mot processindustrin
domnarvsgatan 29
kapitalunderlag för räntefördelning positivt
hyra kortterminal swedbank
plastic pipe fittings

Skriv referenser KTH

Rådgör med din handledare om detta. På svenskan arbetar vi med ett faktaarbete som ska belysa hur samer och indianer har det idag och hur de haft det historiskt sett. Utifrån ett antal frågor ska du samla fakta och samtidigt träna på att skriva objektiva texter, källhänvisa och kritiskt granska de källor du använt dig av. Är det fotnotssystem med upphöjda siffror och referenserna i huvudfoten kan du kolla Referenser Oxford.