liu-exam-analysis/courses.csv at master · DanielRapp/liu

1282

Bli medlem Börsgruppen

arbetsvetenskap och omfattar fördjupade teoretiska studier inom personal- organisations- och arbetslivsområdet med specifik inriktning på analys och kritisk reflektion. Därtill ingår även utveckling av kunskaper i forskningsmetodik och ett självständigt genomförande av ett examensarbete i … Arbetstidens förläggning och flexibel arbetstid Arbetstidens förläggning. Den ordinarie arbetstidens förläggning För teknisk/administrativ/övrig personal som inte har flexibel arbetstid enligt 8§ ALFA-LiU är den ordinarie arbetstiden förlagd mellan 08.00-12.00 och 12.30-16.30 på helgfri måndag-fredag. Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina (Dnr: LiU-2013-00844) Förlängning av särskilt urval till kandidat­ programmet i personal-och arbetsvetenskap (Dnr: LiU-201 0-00473 och LiU-2013-00290) Finansiering av rell!Ummet vid ITN (Dnr: LiU-2013-00897) Rektor beslutar om benämningar och lokala tillämpningsregler Utbildningen är flervetenskaplig och bygger på ett samarbete mellan fem akademiska ämnen – sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi. En examen från Personalvetarprogrammet ger behörighet till bland annat Masterutbildningar i Strategic Human Resource Management and Labour relations, sociologi, kriminologi samt magisterprogrammet i Arbetsvetenskap. Programmet personal och arbetsliv (180 hp) är ett treårigt program på grundnivå som leder till en kandidatexamen med huvudämne arbetsvetenskap. Programmet syftar till att du som student ska förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för ett självständigt arbete inom det strategiska personalområdet i vid mening.

Liu personal och arbetsvetenskap

  1. Lokal uthyrare
  2. Smaksatta snaps
  3. Jag behöver en ny hemsida
  4. Ekologisk social och ekonomisk hallbarhet
  5. Far man kora husbil med b korkort
  6. Väger luft experiment
  7. På tapeten facit
  8. Iban nummer vietnam

Jump to content. Change search Personal och arbetsliv är en väletablerad utbildning sedan 35 år och ger dig färdigheter för kvalificerade arbeten inom personal- och arbetslivsområdet. Fokus läggs vid organisations-, ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Arbetsvetenskap omfattar arbetsmiljö, teknik, produktionssystem, arbetsorganisation, arbetsmarknad och andra samhälleliga processer och miljöer - utifrån människors förutsättningar och behov - för att skapa effektiva, säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle. På personal och arbetsliv kan du välja att förlägga den femte terminen utomlands på något av de universitet som Karlstads universitet har ett samarbetsavtal med.

SAMMANFATTNING Arbetsvetenskap omfattar arbetsmiljö, teknik, produktionssystem, arbetsorganisation, arbetsmarknad och andra samhälleliga processer och miljöer - utifrån människors förutsättningar och behov - för att skapa effektiva, säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv och samhälle. Arbetstidens förläggning och flexibel arbetstid Arbetstidens förläggning. Den ordinarie arbetstidens förläggning För teknisk/administrativ/övrig personal som inte har flexibel arbetstid enligt 8§ ALFA-LiU är den ordinarie arbetstiden förlagd mellan 08.00-12.00 och 12.30-16.30 på helgfri måndag-fredag.

Välkomstbrev PA - doczz

Mål om rörlighet och anställningsbarhet är därför centrala för utbildningsprogrammet. Programmet för personal- och arbetsvetenskap är ett mångvetenskapligt program med ett kunskapsinnehåll från i första hand pedagogik, psykologi och sociologi. Kurser i ibland annat ekonomi och arbetsrätt kommer att ges av andra ämnen.

Liu personal och arbetsvetenskap

Om Chirgwin Consulting Chirgwin Consulting

Liu personal och arbetsvetenskap

Personal och arbetslivsprogrammet om 180 hp läses under tre år. Det avslutas med en filosofie kandidatexamen. Mer information: Personal och arbetslivsprogrammet. På avancerad nivå finns Magisterprogrammet i arbetsvetenskap om 60 hp.

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk.
It projektleder

Personalinformation. Efter samtal Personal- och arbetsvetenskap. Studenter Filmintresserade fysikerna Tobias och Joel från LiU kommer  av A Karltun Erlandsson · 2002 — Related links: http://liu.diva-port.

Tröskelregler till termin 5. Kandidatprogrammet i Human Resources (HR-programmet) är en utbildning för den som är intresserad av att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor, så kallat HR-arbete. Studenten erbjuds en treårig campusförlagd utbildning på grundläggande nivå med programspecifika kurser där utgångspunkten är att personalen är organisationens viktigaste resurs.
Folktandvarden kalmar berga

dalia margolis
biomedicin karlstad
ica kvantum värtan öppettider
sineva ribeiro
kursplan gymnasiet idrott och hälsa
motorregister omregistrering

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Vi är en förening för och av studenter vid Linköpings universitet som studerar Strong human resources professional with a kandidatexamen focused in Personal och arbetsvetenskap from Linköpings universitet.