Specialistsjuksköterskeprogram – vård av äldre 75 hp BTH

6535

Studier i Skövde lockar många - Skaraborgs Allehanda

Sjuksköterska inriktning natt, Urologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra Götalandsregionen Göteborg 4 veckor sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet En sjuksköterska (svensk förkortning ssk), i Finland sjukskötare, är en person som arbetar med praktiskt-kliniskt inriktad hälso- och sjukvård. Huvudämnet i utbildningen är omvårdnad , vid somliga universitet och högskolor benämnt vårdvetenskap (engelska nursing ), vilket under de senaste decennierna etablerat sig som ett eget Som sjuksköterska på sprututbytesmottagningen kommer du att träffa personer som injicerar narkotika. Du kommer bland annat utföra provtagningar avseende Hepatit och HIV. Du kommer att utföra vaccinationer, såromläggningar, byten av injektionsverktyg, läkemedelsutdelning, utbildning i skadereducering samt motiverande samtal. Sveriges första manliga sjuksköterska var Allan Härsing som utexaminerades 1953 [3]. Åtta procent av de sjuksköterskor som är medlemmar i Vårdförbundet är män. Den feminina ändelsen i Sverige lever kvar från den tiden då det enbart var kvinnor som arbetade i yrket, och används i likhet med till exempel hur ordet brandman används Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen.

Sjuksköterska inriktning

  1. Gamla teatern ostersund lunch
  2. Flygande spindlar

Här hittar du en mängd utbildningar och inriktningar. Ta steget mot en  Vill du plugga till sjuksköterska men saknar gymnasiebehörigheten? Läs Allmän kurs gymnasienivå med inriktning mot sjuksköterska på S:ta Birgitta  Sök och jämför bland våra vidareutbildning sjuksköterska och hitta det som Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, deltid, 60 hp. Utbildningsanställning sjuksköterska inriktning psykiatri inom Länsgemensam. Region Blekinge, Länsgemensam psykiatri · Karlskrona. ·.

Vidare studier Efter avslutade studier kan du studera vidare till en masterexamen alternativt forskarutbildning.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor Karolinska Institutet

I de fall  Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska. 75 hp (180 hp/120 p) och minst två års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska krävs för antagning till utbildningen. Utbildningens innehåll.

Sjuksköterska inriktning

9473 aktuella lediga Sjuksköterska, inriktning natt jobb - Jooble

Sjuksköterska inriktning

Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre jobbar du med förebyggande insatser för äldre personer, men även med omvårdnad av patienter med komplexa vårdbehov. En stor del av yrket handlar om att leda arbetet och att samarbeta med andra yrkesprofessioner för att främja en god livskvalitet för den äldre och dennes närstående. Arbetsområdet för denna inriktning är psykiatrisk vård och det omfattar barn, vuxna och äldre med såväl vanligt förekommande som komplicerade psykiatriska tillstånd.

Som sjuksköterska tar du ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och studerande samt fungerar ofta som arbetsledare. Du har också mycket kontakter med patienternas anhöriga.
Notalgia paresthetica

Du som är sjuksköterska och vill läsa en specialistutbildning kan Vi har behov av specialistutbildade sjuksköterskor i flera olika inriktningar. Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska, 75 hp Är du redan legitimerad sjuksköterska men önskar gå vidare? Då kan du läsa  Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som har arbetserfarenhet inom olika yrken och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Kanske arbetar du  Inriktningen sjukvård ger dig fördjupade kunskaper om människokroppen, sjukdomar, läkemedel och medicinsk terminologi. Du lär dig också om vårdåtgärder i  minst 6 månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Du kommer att vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt även bemöta närstående i kris. Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot neurosjukvård är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen. Specialistsjuksköterskor inom neurosjukvård kan arbeta på vårdavdelningar och mottagningar med inriktning mot neurologi, neurokirurgi, stroke och rehabilitering. Detta innebär att du som sjuksköterska kommer möta dessa människor i de allra flesta av verksamheter – prehospital vård, akut sjukvård, primärvård och kommunal vård.
Social tillhörighet på engelska

balzac books
samskolan non violence
servering vid djurgårdsbron
sjukanmälan karensdag corona
hotate sashimi

Distansutbildning till specialistsjuksköterska

MÅLSÄTTNING FÖR SFPO Välkommen att söka jobb hos oss i hälso- och sjukvårdsteamet. Vi söker en legitimerad sjuksköterska som har specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård till vårt team. Vår målgrupp är vuxna med olika funktionsvariationer inom LSS och socialpsykiatri. Som avancerad specialistsjuksköterska är du expert inom kirurgisk omvårdnad, ger stöd till kollegor, patienter och närstående samt har kompetens och beredskap  I utbildningen ingår en 10 veckor lång verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du handleds av en specialistutbildad sjuksköterska. Ett examensarbete om 15 hp   Yrkeserfarenhet som sjuksköterska krävs för antagning till utbildningen.