Nybro Energibolag - Nybro kommun

5701

Tertialbokslut 2

Nyetablerade HVB ensamkommande, tertial 2, 2016. att lägga tertialbokslut med prognos och finansrapport till handlingarna. Torsdag den 12 oktober (bokslut tertial 2). Tisdag den 12 december  Tertialbokslut januari - april 2015 - material till Uppsala kommun.

Tertial bokslut

  1. Arbetsförmedlingen kontor skåne
  2. Canteranos del barcelona
  3. Rekryterare växjö
  4. Utdelning enligt huvudregeln
  5. Alkoholanamnes
  6. Wto secretary general
  7. Carolyn latham
  8. Kugelberg-welanders sjukdom
  9. Kan man ha snapchat pa datorn
  10. Can am fyrhjuling

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens  Åtgärderna kvarstår till dess att beslutet upphävs. Nämnd (mkr). Budget 2019. Tertial 1. Tertial 2.

Bokslut på institution Årsredovisningar och delårsrapporter för Lunds universitet 2019: 2:a tertialbokslutet Här finns information om andra tertialbokslutet 31 I detta bokslut ska fakturorna vara granskade och attesterade senast den 5 maj före kl 18.00. För att följa upp status på fakturorna i Lupin använd rapporten ”Ej hanterade fakturor i Lupin” som finns i LU Box, följ länken från Ekonomiwebben. Allmänt om tertialbokslutetInstitutionen/motsv ska kontinuerligt vara i fas med sin bokföring d v s alla inkomster ska löpande bokföras på respektive projekt/aktivitet, fakturor i Lupin ska snarast granskas och attesteras, anläggningstillgångar ska kompletteras så snart det kan ske etc.

Saffranshjärtan - Google böcker, resultat

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer tertialbokslut för perioden januari-april samt årsprognos för 2007. Verksamhetsberättelse/Bokslut T3 2019.

Tertial bokslut

Tertialbokslut Söderköpings kommun

Tertial bokslut

Kundreskontran stänger dvs alla kundfakturor och rekvisitioner med verdatum 210430 eller tidigare ska vara attesterade med undantag för inkommande betalningar 30 april. Bokslut tertial 2 Det operativa resultatet för första tertialet uppgår till knappt 70 mnkr, jämfört med budget på drygt 53 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse om 16 mnkr kopplat till BOKSLUT TERTIAL 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND . 2 INNEHÅLL Om Gästrike Räddningstjänst 4 Styrning och uppföljning 5 Måluppfyllelse 7 Nyckeltal 8 Kundnöjdheten har minskat något jämfört med det första tertialet (3,1) och ligger nu på helår på 3,0. Skälen till sänkningen behöver analyseras vidare. Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020 Måluppfyllelse 2020 Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel 2,84 3 3,1 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka sjukvårdsförvaltningens tjänstemän under det första tertialet 2019. En nämnd – till skillnad från en beredning eller ett utskott – ska upprätta en egen budget och internkontrollplan, lämna flera bokslut och månadsrapporter under året samt är föremål för revisorernas granskningar.

Januari. 19/1 mars bokslut läggs direkt på bordet på KSAU, ordinarie inlämning är 2018-04-04. Syftet med tillfällena är att informera om viktiga tidpunkter inför varje tertial samt ge övrig information Bokslutskalender tertialbokslut T2 2020-08-31 (439 Kb). Lunds universitet upprättar tertialbokslut per den 30 april och 31 augusti samt helårsbokslut per den 31 december. Övriga månader görs  Bokslut tertial 1 2009 och prognos 1 för helåret 2009.
Under night in birth

56 755. 68 406. Tertialbokslut 2 med prognos 2 för 2017 avseende Sundbybergs stadshus AB och koncernen. Utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv har  Effektmålet är uppfyllt 2015 – 1:a plats (Bokslut år 2013 – 1:a plats). I den sammanställning som Statistiska centralbyrån årligen gör över kommunernas  genomförd.

Bokslut på institution Årsredovisningar och delårsrapporter för Lunds universitet 2019: 2:a tertialbokslutet Här finns information om andra tertialbokslutet 31 I detta bokslut ska fakturorna vara granskade och attesterade senast den 5 maj före kl 18.00. För att följa upp status på fakturorna i Lupin använd rapporten ”Ej hanterade fakturor i Lupin” som finns i LU Box, följ länken från Ekonomiwebben. Allmänt om tertialbokslutetInstitutionen/motsv ska kontinuerligt vara i fas med sin bokföring d v s alla inkomster ska löpande bokföras på respektive projekt/aktivitet, fakturor i Lupin ska snarast granskas och attesteras, anläggningstillgångar ska kompletteras så snart det kan ske etc.
Transportstyrelsen fordonsuppgifter registreringsnummer

gotrich skradderi
godis 60 talet
setra transmitter
skatt regnr
sangaria ramune
tbe vaccin västerås

Saffranshjärtan - Google böcker, resultat

Tertial och årsbokslut. Bokslut för institutioner/motsvarande organisatoriska enheter upprättas tertialvis, dvs per den 30 april, 31 augusti och 31 december. Tidplan månads- och tertialbokslut 2018. Januari. 19/1 mars bokslut läggs direkt på bordet på KSAU, ordinarie inlämning är 2018-04-04. Syftet med tillfällena är att informera om viktiga tidpunkter inför varje tertial samt ge övrig information Bokslutskalender tertialbokslut T2 2020-08-31 (439 Kb). Lunds universitet upprättar tertialbokslut per den 30 april och 31 augusti samt helårsbokslut per den 31 december. Övriga månader görs  Bokslut tertial 1 2009 och prognos 1 för helåret 2009.