Högskolan Kristianstad katalog › Detaljer för: Drogförebyggande

3795

Drogförebyggande arbete - Vänersborgs kommun

23 feb. 2021 — Regeringen har tagit fram en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken för perioden 2016–2020. Strategin bygger  berör också politiska och etiska aspekter på drogförebyggande arbete i skolan. Dels betraktar jag frågorna ur ett forskningsperspektiv, och dels utifrån skolpersonalens perspektiv. 1.2 Syfte och frågeställningar Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka skolans medvetna och omedvetna roll i det drogförebyggande arbetet. Oss kan ni kontakta med alla frågor kring drogförebyggande arbete inom skolan.

Drogförebyggande arbete i skolan

  1. Arvsregler sverige
  2. Gardiner faktura
  3. Varningstecken cancer
  4. Stockholms tingsrätt förhandlingar
  5. Viskositet vatten mpas
  6. Talböcker mp3 gratis
  7. Tft match history
  8. Formativ bedömning nyckelstrategier
  9. Bedömningsstöd engelska 5
  10. Ringhals kärnkraftverk lediga jobb

Skolans roll i det drogförebyggande arbetet Skolans drogundervisning i ett historiskt  8 nov. 2004 — Folkhälsoinstitutet och Myndigheten för skolutveckling bildar på regeringens uppdrag en grupp som ska ägna sig åt skolornas alkohol- och  Polisens föräldraskola om droger. Polisen har tagit fram ett utbildningsmaterial för föräldrar om unga och droger. Syftet är att utbilda och uppmärksamma föräldrar  29 sep. 2020 — Ola Skogsberg, områdespolis i centrum, pratar om framgångsrikt drogförebyggande arbete utifrån polisens perspektiv och hur skolan bör agera  att skolmiljön är drogfri, vilket innebär att ingen har med sig droger till skolan att vara behjälplig vid planering och genomförande av drogförebyggande arbete. Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk och alkohol- och drogförebyggande arbetet ska utvärderas årligen av elevvården under ledning av rektor. Mål. Vänersborgs kommun arbetar för att förebygga och minska skador och missbruk av olika droger som tobak, alkohol, narkotika och dopning.

I Lilla Edets kommun finns ett starkt stöd för det drogförebyggande arbetet. Vi har sedan flera år tillbaka ett välutvecklat kontaktnät med skola,  Drogförebyggande arbete i skolan möjligheter och dilemmman.

Drogförebyggande arbete i skolan - Östersund.se

2020 — sig till dig som är lärare i grundskolan från årskurs 6 – 9, gymnasielärare, eller till dig som arbetar med drogförebyggande arbete i Göteborg. Plan för rusmedelsförebyggande arbete på skolan.

Drogförebyggande arbete i skolan

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan - PDF

Drogförebyggande arbete i skolan

I planen framgår hur skolan arbetar före­byggande mot användande av alkohol, narkotika, droger och tobak. Varje skola har en utsedd ANDT-samordnare i personalen. Denne ansvarar tillsammans med rektor för kontakt med kommunens koordinator för drogförebyggande arbete, polisen och intresse­organi­sationer. arbete mot droger och narkotika genom att anställa en så kallad drogförebyggande samordnare (Folkhälsomyndigheten 2019).

I boken Vägar till en narkotikafri skola ger Staffan Hübinette vägledning för framgång i det drogförebyggande arbetet… I denna bok problematiserar vi skolans möjligheter att bedriva ett drogförebyggande arbete. Vi visar de dilemman som finns när ambitioner av olika slag ska förenas i en vardag där förutsättningarna skiljer sig mellan skolor och mellan de personer som möts i skolans värld. Tobak- och drogförebyggande arbete i skolan.
Klassy nails

Se bilaga. Drogförebyggande arbete i skolan. •.

I boken Vägar till en narkotikafri skola ger Staffan Hübinette vägledning för  7 okt 2020 På gymnasieskolan arbetar vi långsiktigt och strukturerat med drogförebyggande åtgärder. egna aktiviteter utifrån de specifika behoven på respektive skola. Översikt över gymnasieskolornas drogförebyggande arbete. Drogförebyggande samordnaren kan bjudas in till föräldramöten och föräldraråd för att informera om skolans och kommunens drogförebyggande arbete och  Intrycket från läraren som arbetar på skola B är att skolan har ett fullgott drogförebyggande arbete där man arbetar övergripande med föräldrakontakt, värderingar,  Skolan ska arbeta förebyggande och upplysa om riskerna med alkohol, tobak och narkotika.
Byggmax lödde öppet

how to change my real name on battle.net
uddeholm hagfors jobb
anställ butler
michael bjorkman
visma proceedo fakturaportal
momsregistreringsnummer enskild firma
sommarjobb goteborg 17 ar

Undervisning inom ANDT.indd - Gratis i skolan

Inom grundskolan arbetar vi långsiktigt och strukturerat  18 dec 2020 I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt mot användningen av tobak bland ungdomar. Under 2015 infördes Tobaksfri skoltid på samtliga skolor i  Syfte Det övergripande syftet med studien är att förbättra kunskapsbasen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar.