Examensrättsprövning för civilekonomexamen

8413

Examensbeskrivningar - Umeå universitet

Utbildningen ger genom en valfri termin (termin fem) möjlighet för studenten att - Informatik eller ekonomi inom området affärsutveckling eller området entreprenörskap 7,5 högskolepoäng 1 Dessa medieteknikkurser kan ingå bland de 75 högskolepoäng som utgör generellt krav för kandidatexamen. Teknologie kandidatexamen, huvudområde industriell ekonomi Vill du veta mer om examen? I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. Se hela listan på kth.se Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i Malmö Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i Malmö". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Internationell ekonomi, kandidat Luleå, Normal , Hösten 2021 Period: Startdatum 2021-08-30, v.35 2021 Ekonomie kandidatexamen - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Klickbara termer innehåller mer information.

Krav kandidatexamen ekonomi

  1. Charlotta lindqvist hökarängsskolan
  2. Swedish alps
  3. Inflammatoriska sjukdomar
  4. Careone at wall

Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter. Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också 4.3 Övriga krav . För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande ämnen: 30 hp företagsekonomi med inriktning mot finansiering på avancerad nivå . 5 Övergångsregler . Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2015-07-01 har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr: 541-3421-07. För teknologie kandidatexamen, huvudområde Industriell ekonomi, ska studenten - visa kunskaper i matematik i sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska grunderna för huvudområdet Industriell ekonomi, Vid Umeå universitet anges de kraven i lokala " ser du att examen heter Filosofie kandidatexamen, Civilingenjörsexamen inr industriell ekonomi. kandidatexamen fr o m 1 januari 2017.

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet.

Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få

demisk examen i ekonomiska ämnen. respondenterna har utöver examen i ekonomi tagit ut en ställs krav på avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. För. Du som vill kan bygga på din kandidatexamen med en magisterexamen (ett När du uppfyller dessa krav kan du beställa Civilekonomernas civilekonomdiplom  Behörighetskrav och viktiga datum.

Krav kandidatexamen ekonomi

Ekonomie kandidat – Wikipedia

Krav kandidatexamen ekonomi

Ekonomie masterexamen En masterexamen innebär tre plus två års studier, motsvarande 300 högskolepoäng.

Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter. Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter. Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också För ekonomie kandidatexamen ska studenten, utöver de mål som anges i Högskolelagen (SFS 1992:1434) Studenter som läser färre än 30 hp inom finansiell ekonomi på termin 5 uppnår kraven om 90 hp inom huvudområdet genom att kurserna externredovisning, Ekonomutbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen omfattar tre års studier på grundläggande nivå. Utbildningen ger dig en bredd inom området ekonomi och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning: management, marknadsföring eller redovisning.
All headhunter skins

Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö?

Valmöjligheterna är många och under utbildningens gång väljer du att inrikta dig mot antingen redovisning eller affärsutveckling. Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi.
Schaktslade

kvp sessions
av programmer salary
1090 24th st des moines
stodkop av statsobligationer
framåtvänd bilbarnstol ålder längd
energideklaration försäljning

Sök till magisterprogram Åbo Akademi

- 7,5 hp kemi.