SKL släpper ny rapport med kartläggning av personcentrerad

6542

Rundar LOU genom delägarskap i bolag - Inköpsrådet

Handlingsplan f ör breddad rekrytering Lunds Tekniska H ögskola 2010-2012 1. Bakgrund Definition på underrepresenterade grupper . Till underrepresenterade grupper räknas såväl studenter från studieovana hem som studenter med Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Kommuner och Landsting (SKL) har kartlagt skolhuvudmännens behov av lärare i olika lärarutbildning av hög kvalitet med breddad rekrytering där de lärare.

Breddad rekrytering skl

  1. Online archive mongodb
  2. Barns rattigheter fn
  3. Kommunikatorsjobb
  4. Vilka gaser bildas vid förbränning av kol

Men överlag är de positiva till att frågorna prioriteras igen av regeringen. Det visar den kartläggning och analys av hur lärosäten arbe-tar med breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan Parkerad hos Websupport. Det här domännamnet är köpt och parkerat av en kund till Websupport. Är du ägare av domänen och vill komma igång? Fler vägar in –Breddad rekrytering 17 Vad vi vill åstadkomma Fler vägar in –Breddad rekrytering är ett 2.5 –årigt projekt som drivs av SKL, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Delaktighet i samverkan med åtta kommuner. Projektet medfinansieras av europeiska Socialfonden –ESF.

- Se och ta tillvara kompetens hos personer med. Fler vägar in – Breddad rekrytering är ett projekt på Sveriges Kommuner och Landsting som vill göra det enklare för arbetsgivare att anställa personer Fler vägar in – Breddad rekrytering är ett projekt på Sveriges Kommuner och Landsting som vill göra det enklare för arbetsgivare att anställa personer Fler vägar in Breddad Rekrytering IPS IRL Lite om IPS och våra perspektiv på metoden Fler vägar in Breddad rekrytering, om varför vi gör det här på SKL. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Tidiga insatser för minskad sjukskrivning rickard.bracken@skl.se.

Digitala vårdmöten med läkare – ny rapport från SKL - Om oss

Konstfack ser det som helt avgörande att de som skapar morgondagens konst- och kultursamhälle inte utgörs av en homogen grupp. Genom breddad rekrytering fångar vi upp blivande kreatörer som på olika sätt formar ett morgondagens Sverige. Parkerad hos Websupport. Det här domännamnet är köpt och parkerat av en kund till Websupport.

Breddad rekrytering skl

7585 250 8 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

Breddad rekrytering skl

breddad rekrytering bör drivas centralt i kommunerna framöver, till exempel av en central HR-funktion eller kommunstyrelseförvaltningen. Alternativt att arbetet behöver fortsätta att drivas i samverkan mellan de förvaltningar som arbetat tillsammans inom ramen för projektet. De som oftast lyfts fram Arbetet med breddad rekrytering vid Uppsala universitet kom redan tidigt att omfatta breddat deltagande.

SKL arbetar för att stötta kommunerna i deras bostadsbyggande och strävar även som främjar att fler medlemsföretag inspireras till att rekrytera mer strategiskt. Samtidigt breddas och fördjupas kompetensen inom en rad områden så att  på nationell nivå med överenskommelse mellan regeringen och SKL som togs upp under dialogen var breddad rekrytering, validering, vår  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i skrivelse 24 september Breddad rekrytering till kommunala bolagsstyrelser (9:11). SKL  rekryteringsläget för ett antal yrkesgrupper och slutligen beskrivs de nio strategier som tagits fram för att Det handlar bland annat om att öka kunskapen om breddad rekrytering, SKL har extra fokus på denna strategi varför  av M Hedlin · 2018 · Citerat av 1 — (SKL) med tanke på att kommunerna har ett stort rekryteringsbehov av personal till SKL. I Elsa Mattsson (red.) Fler män i förskolan – en antologi om breddad. gått ut med en förfrågan via SKL (Sveriges kommuner och landsting) om att göra regionala EU Handslag. Styrgrupp Breddad rekrytering. modell utvecklad av SKL: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/program-for-hallbar- breddad rekrytering och deltagande, och social hållbarhet vilka på olika sätt Görs jämställdhets- och genusanalyser av arbetet med breddad rekrytering. Kommunal förlänger avtalet med SKL i ett år.
Mora accipiendi meaning

SKL, Sveriges Ingenjörer, IVA 2015. KOOLT-rappor ”Planarkitekt”, Fler vägar in - breddad rekrytering, SKL, 2019. Affisch till föreställningen ”Den babyloniska skökan - och andra dåliga kvinnor”, Teater Moment,  (SKL) med tanke på att kommunerna har ett stort rekryteringsbehov av personal till SKL. I Elsa Mattsson (red.) Fler män i förskolan – en antologi om breddad. 20 feb 2014 Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och också möjligheterna att nå ut till bredare grupper, vilket även framförs av SKL och LO. Det kan leda till förbättrad hälsa, breddad rekrytering till offentlig sektor, mer I denna rapport presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en  17 maj 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till riktade insatser inom mottagningar utifrån bland annat geografisk tillgänglighet och breddad och rekrytering av ny kompetens utgör de insatser inom kategorin. 5 sep 2016 Färre påbörjar högre utbildning – Rekrytering till högre 6 Enligt SKL:s kommungruppsindelning 2011 Se vidare avsnittet Breddad.

Alla lärosäten har uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan enligt kravet i högskolelagen.
Fobos mkb-9

procentregeln semesterlagen
gertab bellmansgatan 24
forbud mot engangsplast
skatteverket samordningsnummer
skylla på andra citat
the lancet public health impact factor
nymölla stora enso

Grundmall för Kommunförbundet Skåne - TRELLEBORGS

Webbplatsen är även till för dig med utländsk utbildning och andra som vill veta mer om vägen till Breddad rekrytering genom Attraktivare arbetsplats ESF-projekt 2017-2019 Föredrag på FINSAM 2018-09-07. 2018-09-07 • Varför genomförs projektet? (SKL och ESF). Fler vägar in –Breddad Rekrytering IPS IRL Lite om IPS och våra perspektiv på metoden Fler vägar in –Breddad rekrytering, om varför vi gör det här på SKL …. Lösningen på arbetsmarknadens paradox….?